Alsóbogát község honlapja

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022 (MFP-ÖTIF/2022)

Kedvezményezett neve: Alsóbogát Község Önkormányzata

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Alsóbogáton

A szerződött támogatás összege: 6.440.851 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Magyar Falu Program Temetők infrastrukturális fejlesztése projekt keretében Alsóbogát 33. hrsz-on lévő ravatalozó belső és külső felújítását valósítottuk meg. A ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó 32 férőhelyes urnafalat helyeztünk el. Célunk volt a projekt megvalósításával a ravatalozók állapotának javítása, valamint a vidéki településkép vonzóbbá tétele. Az épület az idők folyamán elhasználódott, ezért felújítása szükséges volt az esztétikusabb megjelenés érdekében. Az épület, fa szerkezetei lazúrozottak, héjazata bitumenzsindely. Az évek alatt a faszerkezetek lazúrozása indokolttá vált, különösen a nap által tűzött felületeken. A héjazatot az időjárás több helyen megkezdte, így annak javítása is indokolt volt a beázások elkerülése végett. A felújítás során a laza lazúrozás eltávolításra került. Ezt követően a faszerkezet alapozása történt meg, majd felhordásra került két rétegben a védelmet biztosító lazúr. Belső térben a falfelületeken lévő meszelés lekaparásra került, majd a felületek alapozását követően két rétegben, fehér színűre lett lefestve. A homlokzat festése az alapozást követően szilikátbázisú festékkel került lefestésre. A tetőlécezés az évek alatt tönkrement, ezért annak cseréje indokolt volt. Ezért a cserépfedés eltávolítását követően bontásra került a meglévő lécezés. Ezt követte a tetőszerkezet szintezése, fóliázás, ellenlécezés, majd a lebontott cserép visszarakása.  A temetőben lévő urnafalak beteltek, ezért kialakításra került egy 32 férőhelyes urnafal. A kialakítás során a 32 férőhelyes urnafal 2x7-es blokkra és 1x18-as urnafal blokkra megosztva készült.

 

Nyelvek

Széchenyi 2020.

Magyar Falu Program